Ivana Peršin - sistemski gestalt coach, edukant Gestalt psihoterapije

E: pershin8@gmail.com

Adresa: Mandaličina 19, Zagreb