Organisational Planting Parenting

OPP je program namijenjen za:

Organizacije koje prepoznaju važnost facilitiranja teme roditeljstva kroz kreiranje sustava potpore za roditelje i implementaciju tog sustava unutar svojih organizacija

Roditelje (majke i očeve) koji prolaze kroz iskustvo roditeljstva (podrazumijeva i roditelje koji su posvojili ili udomili dijete, roditelje koji su izgubili dijete tijekom faze trudnoće/rodiljnog i roditeljskog dopusta/povratka i reintegracije na radno mjesto) i pružanje podrške pri usklađivanju roditeljske uloge i poslovne uloge

OPP ima i društvenu komponentu podizanja svjesnosti o izazovima s kojima se susreću roditelji, posebice žene i drugi prime giveri u fazama roditeljstva unutar poslovnog okruženja.

OPP program baziran je na kreiranju sustava potpore kroz 3 faze:

 • Faza trudnoće
 • Faza rodiljnog i roditeljskog dopusta
 • Faza povratka i reintegracije na radno mjesto

OPP razvijen je u skladu s holističkim pristupom gdje se roditelj ne razmatra van konteksta svoje okoline što definira koga sve program uključuje ovim pristupom.

OPP unutar organizacijskog konteksta uključuje:

Benefiti OPP programa:

Organizacija

 • Zadržati top talente unutar organizacije koji prolaze kroz iskustvo roditeljstva (posebice iskustva dolaska prvog djeteta)
 • Povećati postotak žena na rukovodećim pozicijama koje istovremeno prolaze kroz iskustvo roditeljstva
 • Organizacija mari za svoje zaposlenike i vrednuje posvećenost poslovnoj ulozi u fazama roditeljstva kroz koje zaposlenica/zaposlenik prolazi
 • Uspješna facilitacija procesa tranzicije povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta te uspješna reintegracije na radno mjesto

Roditelj

 • Stvoriti osjećaj uključenosti, vrijednosti i potpore tijekom iskustva roditeljstva i održavanje work-life balansa kroz faze trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta te povratka na radno mjesto
 • Potaknuti motiviranost i razviti povjerenje kroz proces tranzicije povratka na radno mjesto
 • Osnažiti i pomoći razviti produktivne mehanizme koji pružaju lakše nošenje s iskustvom roditeljstva na radnom mjestu
 • Prepoznati vještine stečene kroz iskustvo roditeljstva i njihovu primjenu u poslovnom okruženju
 • Smanjiti stres i pritisak kroz faze trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta te povratka na radno mjesto
Roditelji s djetetom

Rezultati upitnika

U svrhu dobivanja uvida u iskustva žena majki na rukovodećim pozicijama kroz 3 faze (faza trudnoće, faza rodiljnog i roditeljskog te faza povratka i reintegracije na radno mjesto) kreirana je anketa Organisational Planting Parenting.

Prema anketi rezultati pokazuju da:

 • 96% ispitanica je odgovorilo da tijekom perioda trudnoće na radnom mjestu te perioda rodiljnog/roditeljskog dopusta u organizaciji nije postojao sustav podrške u obliku coachinga, savjetovanja, grupe podrške, mentoringa
 • 53% ispitanica je potvrdilo negativno postojanje plana povratka na radno mjesto u organizaciji koji je usklađen s potrebama zaposlenice, a 42% djelomično postojanje plana
 • 41% ispitanica smatra da je nedostajala podrška u poslovnom okruženju tijekom povratka na radno mjesto, a 31% smatra da je djelomično nedostajalo podrške tijekom povratka
 • 75% ispitanica smatra sustav podrške unutar organizacije u obliku coachinga, savjetovanja, grupe podrške, mentoringa bitnim za mlade roditelje u organizacijama
 • 86% ispitanica je otvoreno da kao roditelj koji je prošao iskustvo mladog roditelja na radnom mjestu bude mentor osobi koja kroz to iskustvo tek prolazi ili pak aktivno sudjeluje u peer to peer grupama podrške

NAPOMENA: uzorak na kojem je anketa provedena je 51 žena na rukovodećoj poziciji

Ukupne rezultate provedene ankete možete pogledati na OPP rezultati ankete

Rezultati ankete

Ivana Peršin - sistemski gestalt coach, edukant Gestalt psihoterapije

E: pershin8@gmail.com

Adresa: Mandaličina 19, Zagreb