Sistemski gestalt coaching

Pristup je poslovnog coachinga koji objedinjuje koncept Gestalt terapije, savjetovanja i Gestalt organizacijskog konzaltinga, s naglaskom na sustav te metodologiju sistemskog konzaltinga i savjetovanja.

Sistemski gestalt coaching je više razvojna i egzistencijalana. Prema tome kroz razvojni aspekt naglasak stavlja na samu osobu i njegovo emocionalno iskustvo, uvjerenja i stavove. Kroz egzistencijalni aspekt adresira fundamentalnu prirodu osobe i postojanje, ali i temeljne vrijednosti i uvjerenja.

Vertiklani razvoj

U organizacijskom kontekstu Sistemski gestalt coaching usmjeren je na vertikalni razvoj pojedinaca i timova, što podrazumijeva proces koji se odvija „iznutra prema van“. Vertikalan razvoj baziran je na refleksiji, podizanju svjesnosti i osobnim uvidima, dok horizontalni razvoj fokus stavlja na usvajanju vještina i specifičnih znanja. Možemo reći da je horizontalan razvoj jednak filling sistemu nasuprot supporting sistemu kojeg podržava vertikalni razvoj. Na taj način se oslobađa potencijal pojedinca i otvara se mogućnost promjene.

Saznaj više
Svjesnost

Svjesnost unosimo u odnos, pratimo što se događa na kognitivnoj, tjelesnoj i emocionalnoj razini klijenta, ali i okolinu

Kako radimo to što radimo, umjesto zašto

Sadržaj se odnosi na ono što klijent govori, no u gestalt pristupu fokus je više na tome kako klijent donosi sadržaj. Promatramo kako to što govori se reflektira unutar njegovog emocionalnog, tjelesnog i kognitivnog aspekta

Prisutnost u ovdje i sada

Gestalt se oslanja na fenomenološki pristup, odnosno na ono što se može iskusiti svim osjetilima u trenutku. Ovdje i sada istražujemo ono što je primijećeno, zajedno s klijentom

Kvaliteta odnosa kroz dijalog

U procesu rada kroz dijaloški okvir uključujemo ne samo klijenta nego i cijeli sistem, odnosno kontekst s kojim je klijent u međusobnoj povezanosti. I coach je dio okoline, konteksta koji je povezan s klijentom kroz dijalog

Paradoksalna teorija promjene

Tek kada osoba u potpunosti prihvati sebe takvu kakva jest u svoj svojoj stvarnosti, umjesto da se pokušava promijeniti oslobađa se prostor za promjenu. Promjena se dešava sada i ovdje, a snaga je sposobnosti ostanka u neizvjesnosti gdje se prihvaćenje događa

Coaching u organizacijama

Individualni coaching u organizacijama

Coaching u individualnom pristupu je proces koji se odvija između dvoje ljudi unutar organizacijskog konteksta, a tražen od strane sponzora (organizacije) uz suglasnost osobe kao korisnika coachinga. Naglasak je na korištenju specifičnih metoda, usmjerenih na razvoj pojedinaca. Ciljevi coachinga u individualnom radu mogu se odnositi na osobni rast i razvoj unutar organizacije, potporu pojedinca u njegovom radu, istraživanje potencijala i povećanje radne učinkovitosti.

Osoba koja je direktno u coachingu dobiva prostor i priliku za rast i razvoj. Glavni izazov je ojačati pojedinca kako bi on iz te pozicije razvijao svoje daljnje djelovanje.

Timski coaching

Sustavski timski coaching je proces kroz koji timski coach radi sa cijelim timom, jednako kad je tim
zajedno i kad je razdvojen, u nastojanju da im pomogne unaprijediti jednako zajedničku izvedbu kao i način na
koji rade zajedno, a također i kako razvijaju zajedničko vodstvo kako bi se bolje angažirali, uključili sa svim
ključnim dioničkim/čibeničnim skupinama da zajedno transformiraju šire poslovanje.

Osobne ambicije unutar tima

Pojedinci unutar timova žele ostvariti svoje ambicije, ali i osjećati pripadnost timu

Povezanost tima

Povezanosti tima utječe na to kako će tim funkcionirati. Odnosi koji se razvijaju i njihova kvaliteta odredit će koliko je tim snažan i kakva će biti njegova dinamika

Ciljevi tima

Postoji li zajednička svrha koja povezuje tim te kako se u to uklapaju osobne ambicije i ciljevi

Kultura tima

Ponašanje tima, uvjerenja, vrijednosti i standardi dio su kulture koju tim nosi. Sve to određuje kako će tim funkcionirati i kolika će razina predanosti pojedinaca unutar timova biti

Individualni coaching

Coaching je individualizirani proces facilitacije u kojemu se klijentu/tici pomaže u postizanju izvrsnih rezultata u njegovom ili njezinom životu, privatno ili poslovno. U procesu coachinga klijenti/tice produbljuju vlastito učenje, kreiraju vlastite rezultate, te unaprjeđuju kvalitetu svoga života.

Posao coacha je da pokaže razumijevanje u načinu kako klijent vidi, odnosno interpretira svijet, kako se ponaša, koje navike posjeduje, kako se izražava, u kojem raspoloženju živi, koje razgovore vodi sam sa sobom. Cilj je osvijestiti i verbalizirati klijentu tu strukturu interpretacije i učiniti je dostupnom za željene modifikacije.

Odnosi i identitet

Istražujemo odnose s okolinom, drugim ljudima i samim sobom, bavimo se osvještavanjem vrijednosti i uvjerenja

Zbunjenost, nesigurnost, nedoumica u izboru

Otkrivamo trenutno stanje u kojem se osoba nalazi i iz te pozicije određujemo smjer

Dileme

Uvođenjem svjesnosti i iskustvenog rada, rješenje se otkriva samo po sebi

Vizija i strategija

Rad s iskustvom iz prošlosti te osvještavanjem trenutnog stanja razvijamo viziju i strategiju budućnosti


Kreativnost i inovativnost

Poticaj na eksperimentiranje s mogućim otvara polje kreativnosti i niz potencijalnih mogućnosti

Ivana Peršin - sistemski gestalt coach, edukant Gestalt psihoterapije

E: pershin8@gmail.com

Adresa: Mandaličina 19, Zagreb