Snaga majčinstva u organizacijskom okruženju

16 lipnja 2020

Svako iskustvo trudnoće i priprema na majčinstvo podjednako je važno i ne postoji iskustvo koje je jednako nekom drugom. Ulogama koje su dio našeg života pridružuje se jedna nova, uloga majke i roditelja, no ono što je dodatan izazov je kako uskladiti da uloge koje se nužno preklapaju funkcioniraju i ne postanu dodatno opterećenje, u već i tako izazovnom razdoblju za svakog roditelja, a pogotovo za majke.

Jedno od izazovnijih preklapanja je svakako preklapanje roditeljske uloge s našom ulogom u poslovnom okuženju. Krilatica „odvojiti privatni život od poslovnog“ u ovom slučaju se nikako ne uklapa, iako je moje mišljenje da je to tako i s drugim temama. Ljudi ne funkcioniraju po principu on/off moda. Vrijednosti, uvjerenja i stavovi su dio njih u kojoj god ulozi bili, a oni se vrlo često nesvjesno aktiviraju, neovisno o našim ulogama.

Snaga leži u tome da osvijestimo sve što nam pojedina uloga i iskustvo daje kao novootkriveni potencijal i da se dodatno osnažujemo kroz ta iskustva koristeći ta saznanja u raznim životnim situacijama.

Kada govorimo o iskustvu majčinstva i facilitiranju tog procesa unutar poslovnog okruženja te otkrivanju potencijala tog iskustva koje je primjenjivo i na radnu ulogu potrebno je kreirati prostor za razvoj sustava podrške, na holistički način. U ovom slučaju holistički pristup podrazumijeva kreiranje sustava podrške kroz fazu trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta te fazu reintegracije i povratka na radno mjesto

“Istraživanje koje provodim među ženama koje su prošle iskustvo majčinstva (rukovodeće pozicije) u poslovnom okruženju trenutno pokazuje da od 50-ak ispitanica, njih 48 izjavilo je da u organizacijama u kojima su zaposlene ne postoji sustav podrške u vidu savjetovanja, coachinga, terapije ili mentoringa”

Većina organizacija naglasak stavlja na fazi reintegracije i povratka na radno mjesto, ali to je prekasno za aktivaciju jer je iskustvo već kreirano. Da bi tranzicija bila uspješnija potrebno je krenuti i aktivirati se prilikom dobivanja informacije da je žena trudna. Istraživanje koje provodim (program Organisational Planting Parenting) među ženama koje su prošle iskustvo majčinstva (rukovodeće pozicije) u poslovnom okruženju trenutno pokazuje da od 50-ak ispitanica, njih 48 izjavilo je da u organizacijama u kojima su zaposlene ne postoji sustav podrške u vidu savjetovanja, coachinga, terapije ili mentoringa. I ne samo to, također ispitanice su izjavile, njih 90% da sustav komunikacije nije prilagođen zaposlenicima tijekom perioda trudnoće na radnom mjestu te perioda rodiljnog/roditeljskog dopusta. Prema ovim podacima, poprilično je teško očekivati da će tranzicija biti lagana i uspješna, a reintegracija još više.

Razumjeti potrebe žene koja je trudna, odlazi na rodiljni i porodiljni dopust te potrebe žene koja je rodila zahtijevaju dubinski pristup koji će moći te potrebe definirati prema ključnim dionicima i uskladiti ih s potrebama organizacije. No, da bi se to dogodilo bitno je razumijevanje važnosti teme i implementirati je unutar organizacijske kulture koja prepoznaje višestruku ulogu žena u organizacijskom kontekstu i benefite istog.

No, odgovornost osim na organizacijama leži i na ženama koje prolaze kroz to iskustvo i to na način da budu otvorene za dijeljenje, pružanje podrške drugim ženama i prihvaćanjem raznolikosti iskustva majčinstva. Pokazati empatiju i pružiti podršku, su vrijednosti koje su posebice izražene kroz ulogu majke, a mogu se njegovati i u organizacijskom kontekstu. Zato drage mame, koristite svoje snage kao žene i budite ambasadori promjene za sve žene, bile one majke ili ne.

photo: Xavier Mouton Photographie

Ivana Peršin - sistemski gestalt coach, edukant Gestalt psihoterapije

E: pershin8@gmail.com

Adresa: Mandaličina 19, Zagreb